Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (XI.21..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 01

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§    Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.


2.§    Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.                           Kovács János                                                       Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2019. november 19-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2019. november 21. napján.


                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző

Mellékletek