Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (VI.25.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2018. (XII.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 25

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2019.  (VI.25.) önkormányzati rendelete


a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2018. (XII.18.) rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével a követőket rendeli el:1. §


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 „Az Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:


Bevételi főösszege:  486.557.159 Ft

 Kiadási  főösszege:  486.557.159 Ft.


2. §


A R. 1.1.  melléklete helyébe e rendelet                         1.1.  melléklete lép.

A R. 2.1.  melléklete helyébe e rendelet                                       2.1.  melléklete lép.

A R. 2.2.  melléklete helyébe e rendelet                                        2.2.  melléklete lép.

A R. 6.     melléklete helyébe e rendelet                                            6.  melléklete lép.

A R. 7.     melléklete helyébe e rendelet                                            7.  melléklete lép.

A R. 9.1.  melléklete helyébe e rendelet                                        9.1.  melléklete lép.

A R. 9.2   melléklete helyébe e rendelet                                        9.2.  melléklete lép.

A R. 9.3.  melléklete helyébe e rendelet                                        9.3.  melléklete lép.

.
3. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


                               Kovács Imre sk.                                                                        Heródekné Szász Ágota sk.

                               polgármester                                                                            jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. június 25.                                                        

                                                                                                                                     Heródekné Szász Ágota sk.

                                                                                                                                      jegyző