Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Kunszállás Község Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017.(XII.19.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 29 - 2018. 08. 30

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017. (XII. 19.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.


1. §


A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1 sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:


Bevételi főösszege: 266.234.772 Ft

Kiadási főösszege: 266.234.772 Ft.


2. §


A R. 1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2 sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet 9.1 sz. melléklete lép.

A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet 9.2 sz. melléklete lép.

A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet 9.3 sz. melléklete lép.


3. §


  1. E rendelet 2018. augusztus 29-én lép hatályba.

  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 16/2017. (XII.19.) ÖR. 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7., 9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.


                 Kovács Imre                                                      Heródekné Szász Ágota

                 polgármester                                                               jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 28

                                                                                         Heródekné Szász Ágota

                                                                                                   jegyző