Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 28 - 2016. 08. 30

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 25.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.


1. §


A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1 sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:


Bevételi főösszege:  337.848.661 Ft

 Kiadási  főösszege:  337.848.661 Ft.


2. §


A R. 1.1.  sz. melléklete helyébe e rendelet                                    1.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet                                    2.1 sz. melléklete lép.

A R. 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet                                     2.2 sz. melléklete lép.

A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet                                           6. sz. melléklete lép.

A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet                                           7. sz. melléklete lép.

A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet                                      9.1 sz. melléklete lép.

A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet                                      9.2 sz. melléklete lép.

A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet                                      9.3 sz. melléklete lép.

.

3. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.25.) ÖR2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7.,9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.


                               Kovács Imre                                                                           dr. Mészáros László

                               polgármester                                                                          jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 28-án                                                                

                                                                                                                                     dr. Mészáros László

                                                                                                                                   jegyző