Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (X.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(I.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 27

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2020. (X.27.) önkormányzati rendelete


a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (I.28.) rendelet módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 28.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.


1. §


A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1 mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:


Bevételi főösszege:  713.774.449 Ft

 Kiadási  főösszege:  713.774.449 Ft.


2. §


A R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet                        1.1 melléklete lép.

A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet                         2.1 melléklete lép.

A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet                         2.2  melléklete lép.

A R. 6. melléklete helyébe e rendelet                            6. melléklete lép.

A R. 7. melléklete helyébe e rendelet                            7. melléklete lép.

A R. 9.1 melléklete helyébe e rendelet                          9.1 melléklete lép.

A R. 9.2 melléklete helyébe e rendelet                          9.2 melléklete lép.

A R. 9.3  melléklete helyébe e rendelet                         9.3 melléklete lép.

.3. §


  1. E rendelet 2020. október 27-én lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2./2020. (I.28.) ÖR. 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7., 9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.


                               Almási Roland Márk                                                      Heródekné Szász Ágota

                                  polgármester                                                                            jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. október 27.


                                                                                                                                     Heródekné Szász Ágota

                                                                                                                                      jegyző