Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 02. 13 - 2021. 03. 24

Kunszállás Község Önkormányzat

Képviselő-testületének 10/2018.(XII.18.)

önkormányzati rendelete

a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjárólKunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


E rendelet hatálya Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §Az illetményalap 2019. évben 46.380 forint.

3. §


E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.


Kunszállás, 2018. december 17.      Kovács Imre                                                                   Heródekné Szász Ágota.

        polgármester                                                                                jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. december 18


                                                                                                Heródekné Szász Ágota

                                                                                                           jegyző
Mellékletek