Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.16) ÖR módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 01

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 6/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
 16/2014.(XII.16) ÖR módosításáról


Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.    §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014 (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.    §


(2) Ezen rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.

Kovács Imre                    Heródekné Szász Ágota 
polgármester                              jegyző


A rendelet kihirdetve:  2018. augusztus 28.


                                                            Heródekné Szász Ágota 
                                                                   jegyző    


Mellékletek