Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (X.2.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 11/2017 (X.02.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 02

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 11/2017 (X.02.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számárólKisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ának felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1)Kisgyalán Községben helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló  10/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelet.
Horváth Zoltán sk.                                                                        Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet sk.

polgármester                                                                                             jegyző 


Záradék

A rendelet a mai nap kihirdetésre került.

                                                                                         

Kisgyalán,2017. 10. 02.


                                                                                                    Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet                                  

                                                                                                                   jegyző