Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (I.30.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (I.30.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2015. 02. 01 - 2017. 08. 30

Kisgyalán Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (I.30.) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Kisgyalán Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1 bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§ kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ (1) E rendelet Kisgyalán Község közigazgatási határán belül lakcímmel rendelkező választópolgárokra terjed ki.
(2) A rendelet célja a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szüksége választópolgárok számának meghatározása. 

 

2.§ Kisgyalán Község Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a településen lakcímmel rendelkező választópolgárok 20 %-a kezdeményezi. 


3.§ A településen lakcímmel rendelkező választópolgárok az 1. számú melléklet szerinti
ajánlóíven tüntethetik fel aláírásukat, mellyel támogatják a népszavazás elrendelését.


4.§ A fent nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi CCXXXVIII. törvény VI. fejezetének
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


5.§ E rendelet 2015. február 1-én lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Kisgyalán Község Önkormányzatának 9/1995.(VIII.15.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről.

Gölle, 2015. január 20.Horváth Zoltán                                                                      Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

 polgármester                                                                                  jegyző 


Kihirdetésre került:2015. január 30.


Kisgyalán 2015. január 30.                           

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                              jegyző