Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (I.30.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 31 - 2015. 12. 31

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének


1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló

3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosításárólKisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 142. §. és 237. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§.A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)  Illetménykiegészítés címet viselő 4.§ helyébe az alábbi 4.§ lép:


4.§

,,2015.évben valamennyi közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illletménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.”  1. §.E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Gölle,2015. január 21.Horváth Zoltán                                                                          Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet          

polgármester                                                                                                    jegyző

Kihirdetésre került: 2015.január 30.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyzőKisgyalán, 2015. január 30.