Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (IV.28.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 05.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 28 - 2015. 04. 28

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete


Kisgyalán Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 05.) számú rendeletének módosításáról


Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


(1)A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 4/2014. (II.05.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:


                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     35.037 E Ft                         60.497 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              11.375 E Ft                         35.974 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                  0 E Ft                           3.073 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      35.037 E Ft                         60.497 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               35.037 E Ft                         55.562 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          5.917 E Ft                         25.456 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                1.237  E Ft                           2.271 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                           11.366 E Ft                           6.780 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                      1.024 E Ft                           4.183 E Ft,

- speciális célú támogatások                        1.964 E Ft                            8.438 E Ft

 támogatási kölcsön nyújtása                                     

  bb) felhalmozási költségvetési kiadását                    0 E Ft                           4.935 E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                      23.662 E Ft                  23.450 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  23.662 E Ft                  23.450 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát                      0 E Ft                          0  E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  11.005 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 11.005 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 E Ft-ban,

e) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  2.000 E Ft              2.000 E Ft-ban,

  ea) e.) pontból a működést szolgáló bevételét 2.000 E Ft-ban,

  eb) e.) pontból a felhalmozást bevételét 0 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását                     0 E Ft                           0 E Ft-ban,

  fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

  fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §

2. §


Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

                                                                eredeti                    módosított

a) általános tartalékát                     13.429 E. Ft             7.889 E. Ft -tal,

b) működési céltartalékát                    100 E. Ft                100 E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát                    0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát                     0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                     0 E. Ft -tal

 hagyja jóvá.


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.


(1) Ez a rendelet 2015. április 29. napján lép hatályba.


Gölle, 2015. április 27. nap.
Horváth Zoltán                                           Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

  polgármester                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2015. április 28. napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek