Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.10.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014.(XI.24.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 11 - 2017. 03. 13

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014.(XI.24.)önkormányzati rendelet módosításáról


Kisgyalán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva „a helyi önkormányzatokról” szóló 2011. CLXXXIX 13§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 35§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§  Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelete 3.§(1) bekezdése helyébe az alábbi 3.§ lép: 

,,3.§  A Képviselő-testület a képviselők részére havi 48.300Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.” 

2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 2. napon hatályát veszti.

      (2) Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.Kisgyalán, 2017. március 2.


                        Horváth Zoltán                                                  Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                         polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2017.március 10.

                                                                                              Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                                                    jegyző