Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VII.14.) önkormányzati rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2014. 07. 15 - 2015. 09. 14

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról


Kisgyalán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya Kisgyalán Község közigazgatási területére terjed ki.


Az adó alanya


2. §


Az adó alanya a külön jogszabályban[1] meghatározott adóalannyal azonos.

Az adó tárgya


3. §


  1. Lakás (lakóépület).
  2. Nem lakás céljára szolgáló építmény.


Az adó mértéke


4. §


Az adó évi mértéke:


Lakás esetén illetve nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 2.000,- Ft

   adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként.

Adómentesség


5. §


Adómentes a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás illetve nem lakás céljára szolgáló építmény, amely után építményadót fizet.Záró rendelkezések


6. §


(1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvényt és az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. július 15. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 12/2007. (XI. 29.) számú önkormányzati rendeletének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17-19. §-ai.

                                                                                Horváth Zoltán

                              jegyző                                                                 polgármesterZáradék:


Kihirdetve: 2014. július 14.


Gölle, 2014. július 11.      jegyző