Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9 /2016. ( XII.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 12. 16 - 2017. 03. 10

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9 /2016. ( XII.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya kiterjed Kisgyalán község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2.§

(1) Kisgyalán község teljes közigazgatási területe –Büssü és Gölle településekkel együttesen – egy vegyes, háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatokat is ellátó körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35. sz.

3.§

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Kaposvári Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. közreműködésével látja el.

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. sz.

4.§

(1) Kisgyalán község teljes közigazgatási területe – Büssü és Gölle településekkel együttesen – egy védőnői körzetet alkot.

(2) A körzet székhelye: 7272 Gölle Árpád u.35. sz.

5.§

(1) Kisgyalán Községi Önkormányzat Büssü és Gölle településekkel együttesen- életkori megoszlás nélkül – a fogorvosi alapellátás szempontjából egy körzetet alkot.

 (2) A körzet székhelye : 7272 Gölle Árpád u.35.sz.

 (3) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyelet ellátása a Kaposvári Fogászati Ügyelet  közreműködésével történik.

 (4) A fogorvosi ügyeleti ellátás székhelye: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 13.sz


Záró rendelkezések

6.§

(1) A rendelet kihirdetésével lép hatálya.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi közszolgáltatások szabályozásáról szóló 9/2002. (XI.5.) önkormányzati rendelete.Kisgyalán, 2016. november 14.Horváth Zoltán s.k.                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                                     jegyző