Zsámbok Község Önkormányzata

a közterületek elnevezéséről

Hatályos: 1992. 04. 01

Zsámbok Község Önkormányzata

3/1992 (IV.1) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről

1992.04.01.

A képviselő-testület a bel- és külterületi településrészek nevének megállapítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A településrész, utca nevére, illetve nevének megváltoztatására javaslatot tehetnek az állami és társadalmi szervek, egyház, valamennyi települési képviselő. Az állampolgárok a javaslattevőkön keresztül kezdeményezhetik az utca és településrész elnevezését.

2. § Az elnevezés tárgyában a képviselő-testület minősített többséggel dönt nyílt szavazáson.

3. § (1) A közterületet jelző névtáblát egységes formában kell elkészíteni és a közterület kezdetén illetve más utcába becsatlakozó utca és országos közút melletti utcának a település határán fekvő végén ki kell függeszteni.

(2) E táblák elkészítésének és elhelyezésének költsége az Önkormányzatot terheli.

4. §

.

(1) Házszámmal kell ellátni ingatlanonként a családi házakat, építési telkeket.
(2) A házszámtábla költségei és a tábla kihelyezése az ingatlan tulajdonosát terheli.
(3) A házszámozás páros és páratlan oldal megjelöléssel történik. A terek házszámozása folyamatos. Az egyoldalú beépített utcák esetében - ahol a szemben lévő oldal beépítése nem lehetséges - a beépített oldalon a házszámozás folyamatos.

5. § Az elnevezés megváltoztatása során a tájékozódás zavartalanságának biztosítása érdekében a régi és az új tábla két évig együtt kerülhet csak kifüggesztésre.

6. § A közterület elnevezéséről névjegyzéket kell vezetni, s a változásról az illetékes szerveket értesíteni kell.

7. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s mindenkor az 1.sz. mellékletében szerepeltetni kell a hatályos utcanév jegyzéket.