Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 29 - 2017. 03. 30

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló

2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §    Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) A község közigazgatási területén a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a Vasi Ja-Sa Kft. (9935 Szőce, Petőfi S. u. 7.) látja el 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig az e rendeletben foglaltak szerint.”


2. §     Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március 28. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző