Jósvafő Község Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.12.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 05. 25

13/2015. (VIII.12.) Önkormányzati rendelet

Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletét.

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. szeptember 31.