Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról - módosításokkal egységes szerkezetben -

Hatályos: 2000. 09. 01- 2021. 12. 31

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról - módosításokkal egységes szerkezetben1 -

2000.09.01.

Sióagárd Község Képviselő-testülete az Önkormányzat konyhájában alkalmazandó térítési díjakról - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az étkezési térítési díjakól a következő rendeletet alkotja:

1. §2 (1) A Sióagárdi Óvoda intézmény óvodájában alkalmazandó étkezési térítési díjak – az általános forgalmi adó nélkül – a következők:

a)tízórai: 65,- Ft
b)ebéd: 210,- Ft
c)uzsonna: 65,- Ft
Óvodai ellátás: 340,- Ft/fő/nap.
(1a)3 (2) A Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sióagárdi Tagintézményében alkalmazandó térítési díjak – az általános forgalmi adó nélkül - a következők:
a)tízórai: 65,- Ft
b)ebéd: 240,- Ft
c)uzsonna: 65,- Ft
Iskolai ellátás: 370,- Ft/fő/nap
(1b)4 (3) A vendégebéd térítési díja – az általános forgalmi adó nélkül - a következő
a)nyersanyagnorma: 300,-Ft
b)rezsikulcs (112 %): 336,-Ft
Összesen: 636,- Ft.
(1c)5 (4) Abban az esetben ha az igénylő a hónap minden étkezési napján vásárol ebédet, a vendégebéd térítési díja – az általános forgalmi adó nélkül - 545 forint, melyből a nyersanyagnorma 300 forint.

2. §6 A képviselő-testület az étkezési térítési díjak esetében alkalmazandó rezsikulcsot a nyersanyagnorma 112 százaléka mértékében állapítja meg.

3. §7 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az étkezési térítési díjakról szóló 16/1999. (XII.13.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti. A rendelet kihirdetésének napja: 2000. szeptember 1.

Háry János polgármester sk.

dr. Varga Katalin jegyző sk.

1

Módosította: a 13/2003. (XII.04.), valamint a 7/2005. (IX.14.) számú Ör., 2/2007. (II.14.) számú Ör.; 21/2007. (XII.05.) Ör.; 1/2009. (II.18.) Ör.; 1/2010. (II.17) Ör; 2/2011. (II.23.) Ör; 8/2012.(IV.19.) Ör; 2/2013. (II.18.) Ör.;3/2014. (II.1.) Ör.

2

Módosította: a 7/2005. (IX.14.) számú Ör. Hatályos: 2005. szeptember 1., továbbá a 2/2007. (II.14.) számú Ör.hatályos: 2007. március 1-jétõl; a 21/2007. (XII.05.) Ör. Hatályos: 2008. január 1 –jétõl; 8/2012. (IV.19.) Ör Hatályos 2012. május 1-től

3

Módosította: a 7/2005. (IX.14.) számú Ör. Hatályos: 2005. szeptember 1., továbbá a 2/2007. (II.14.) számú Ör.hatályos: 2007. március 1-jétől; a 21/2007. (XII.05.)Ör. Hatályos: 2008. január 1 -jétől ; 8/2012. (IV.19.) Ör Hatályos 2012.május 1-től

4

Módosította: a 13/2003. (XII.04.) számú Ör.. Hatályos: 2004. január 1-jétõl., továbbá a 2/2007. (II.14.) számú Ör.hatályos: 2007. március 1-jétől; a 21/2007. (XII.05.) Ör. Hatályos: 2008. január 1 –jétől; az 1/2009. (II.18.) Ör, hatályos 2009. március 1-jétől; 1/2009. (II.17. ) Ör, hatályos: 2010. március 1. napjától; 2/2013. (II.18.) Ör Hat. 2013. márc.1től

5

Beiktatta a 2/2011. (II.23.) Ör., hatályba lépett: 2012. március 1., módosotta a 2/2013. (II.18.) Ör. hatályos 2013.március 1-től. Módosította a 3/2014. (II.1.) Ör, hatályos 2014. február 1-től

6

Beiktatta: 21/2007. (XII.05.) Ör. Hatályos: 2008. január 1 –jétől; módosította az 1/2010. (II.17.) hatályos: 2010. március 1. napjától, módosította a 2/2013. (II.18.) Ör. hatályos: 2013.03.01-től7 Számozását módosította: 21/2007. (XII.05.) Ör. Hatályos: 2008. január 1 -jétől

7

Számozását módosította: 21/2007. (XII.05.) Ör. Hatályos: 2008. január 1 -jétől