Kehidakustány Község Képviselőtestületének 14/2002(XI.11.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzet meghatározásáról

Hatályos: 2002. 11. 11- 2017. 06. 19

Kehidakustány község Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. Évi II. törvény 2. §. (1)-(2) bekezdései alapján a háziorvosi, fogorvosi körzetek meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kehidakustány község közigazgatási területén végzett háziorvosi, fogorvosi tevékenységére.

2. §

Az önkormányzat a háziorvosi, fogorvosi körzetet Kehidakustány község közigazgatási területében határozza meg.

3. §

(1)    Az önkormányzat a háziorvosi alapellátást a kehidakustányi székhellyel működő háziorvosi szolgálat, a fogorvosi alapellátást a kehidakustányi székhellyel működő fogorvosi szolgálat keretében biztosítja.
(2) A háziorvosi és fogorvosi szolgálat ellátási területéhez tartozó településeket az 1. Sz. melléklet sorolja fel.

4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Kehidakustány, 2002. november 11.                                                           Lázár István s.k.            dr. Prótár Henrietta s.k.
                                                            polgármester                körjegyzőKihirdetve: 2002. XI. 11.                dr. Prótár Henrietta s.k.
                                                                körjegyző


Mellékletek