Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 8/2002 (XII.13..) önkormányzati rendelete

az egészségügyi közszolgáltatatás körzeteinek meghatározásáról

Hatályos: 2002. 12. 13- 2016. 09. 20

Nemesbük Község Önkormányzata

8/2002.( XII.13.) számú rendelete

az egészségügyi közszolgáltatatás körzeteinek meghatározásáról
Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység formájáról szóló 2001. évi CVII. tv. 25.§. (7) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi közszolgáltatási körzethatárait az alábbiak szerint határozza meg:


  1. Háziorvosi körzet: megállapodás alapján Hévíz II. számú orvosi körzet valamint Nemesbük és Zalaköveskút községek közigazgatási területe.

Háziorvosi körzet központi rendelője: Hévíz, József A. u. 2.


  1. Fogorvosi körzet: megállapodás alapján Hévíz város, Felsőpáhok, Nemesbük, Zalaköveskút és Vindornyalak községek közigazgatási területe.

Fogorvosi körzet rendelője: Hévíz, József A. u. 2.2.§.E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


            Dr. Horváth Éva sk.                                                             Vasas Anikó sk.

              körjegyző                                                                              polgármester

Kihirdetve: 2002. december 13.Dr. Horváth Éva sk.

körjegyző