Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(X.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (VII.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 06

Jósvafő község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

                         


1.§ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019.(VII.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 44. §-a (3) bekezdéssel egészül ki:


(3) Az önkormányzat egységes kormányzati funkció rendjét a 3. függelék tartalmazza.2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.          Jóna Gábor sk.                                                                          Zelenka Andrea sk.

    polgármester                                                                                      jegyző

Mellékletek