Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004.(XII.22.) Önkormányzati Rendelete

az építményadóról, a magányszemély kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról, és a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2005. 01. 01- 2005. 12. 31

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építményadóról, a magánszemélyek kommunális adójáról, a helyi iparűzési adóról, és az idegenforgalmi adóról a következő rendeletet alkotja.

 

Általános rendelkezés


1.§  A képviselő-testület Bánk község területén a következő helyi adókat vezeti be:

- építményadó,

- magánszemély kommunális adója

- idegenforgalmi adó

- helyi iparűzési adó.Az építményadó


2.§ (1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az építményadó mértéke:

a) lakóház, üdülő:                                                                                                          500 Ft/m2

 b) kkereskedelmi szálláshely 

     (pl. szálloda, vendégház, panzió, fogadó, kemping, stb.)                                              600 Ft/m2

                c) üzlet, műhely, iroda, raktár esetén                                                                              250 Ft/m2

                d) egyéb építmény                                                                                                        100 Ft/m2

3.§   (1) A Htv. 13.§-ában felsoroltakon túl mentes az építményadó alól:

     a) a garázs;

b) az adózó kérelmére a lakóhelyként szolgáló ingatlan (vagy ingatlanrész).

A magánszemély kommunális adója

4.§ Adóköteles a község területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek).

       

5.§ A magánszemély kommunális adó mértéke adótárgyanként:

a) lakótelek esetén 5.000 Ft/év

b) üdülőtelek esetén 12.000 Ft/év.


6.§ Mentes a magánszemély kommunális adója alól az a telek, amelyet beépítési kötelezettség terhel.

Az idegenforgalmi adó

7.§ Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

8.§ Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft.

9.§ (1) Az adóbeszedésre kötelezetteket a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli, amit írásban kell megtenni az önkormányzati adóhatóságához.

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-ig bevallást kell tennie.

A helyi iparűzési adó


10.§  A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1,7%-a.11.§. (1) E rendelet 2005. január 1–jén lép hatályba.

 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az építményadóról szóló 11/2003.(XII.19.), a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2003. (XII.19), az idegenforgalmi adóról szóló 13/2003. (XII.19.), valamint a helyi iparűzési adóról szóló 14/2003. (XII.19.) helyi rendelet.