Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2022. 01. 01

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

2022.01.01.

A Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Rábapatona Község Önkormányzata az illetékességi területén e rendeletével bevezeti a magányszemélyek kommunális adóját.

2. § Az adó mértéke adótárgyanként és évente 12.000.- Ft.

2/A. §1 A 2. §-ban foglaltaktól eltérően az adó mértéke 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig adótárgyanként és évente 8000 Ft.

3. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

1

A 2/A. § a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.