Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2021. 10. 29

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről

2021.10.29.

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1)1

(2)2

(3) Jelen rendelet Jánossomorja Város közigazgatási területére terjed ki.

(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed Jánossomorja Város közigazgatási területén belül tartózkodó és tevékenykedő magánszemélyekre, lakóközösségekre, társasházakra, jogi személyekre, gazdálkodó szervezetekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, társulásokra.

(5)3

II. Fejezet

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

Fogalmi meghatározások

2. §4

3. §5

4. §6

A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatával kapcsolatos köztisztasági előírások

5. §7

6. § (1)8

(2)

a) A közterület fáiról lehullott leveleket, avart, kerti hulladékot (főnyírásból származó nyesedéket, faágat és gallyat) az alábbiak szerint semmisíthetik meg:

- komposztálás útján,
- a közszolgáltató által forgalmazott és a kijelölt helyeken megvásárolható 100 l-es műanyag hálós zsákban helyezhető ki a hulladékgyűjtő edény mellé egész évben folyamatosan, az edény ürítés napján,
- az engedélyezett időszakban elégethető a 6. § (2.) b-e pontokban meghatározott feltételek betartásával.
Égetni csak a teljesen száraz levelet, avart és kerti hulladékot lehet.
Az égetés február 15-től április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig terjedő időszakban, 9-18 óra között végezhető.
Az égetés szélcsendes időben történhet. A tűz begyújtásához egyéb légszennyezést okozó anyag (pl. olaj) nem használható.
Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni, tűzveszély esetén pedig azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket (pl. homok, lapát, víz stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
III. Fejezet

A települési szilárd hulladékok kezelése, hulladékgazdálkodás

Általános rendelkezések

7. § Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

8. § A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja,

A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos azzal összefüggő jogai és kötelezettségei

9. § A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

10. § A gyűjtőedényzetre vonatkozó előírások és a települési szilárd hulladék begyűjtése, szállítása

11. §

A szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályozás

12. § A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

13. §

IV. Fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

14. §

V. Fejezet

A köztisztasági és hulladékgazdálkodási rendelkezések ellenőrzése

15. §

16. §

Szabálysértési rendelkezések

Hulladékgazdálkodási bírság

17. §

18. §

Záró rendelkezések

E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.
A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 7/1996 (V.2.) a települési szilárd hulladék gyűjtéséről szóló rendelet.
1

Az 1. § (1) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (2) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (5) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. §-t a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (1) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § (3) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (4) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (5) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § (6) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 6. § (7) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 6. § (8) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 6. § (9) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 6. § (10) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 6. § (11) bekezdését a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.