Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Hatályos: 2005. 12. 01

a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Általános indokolás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény felhatalmazása alapján alkotott önkormányzati rendelet módosítását a fentebb említett törvény és végrehajtási rendeletének módosítása indokolja.

A rendelet-tervezet a módosítással egyidejűleg az alaprendelet egységes szövegét is megállapítja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik, rögzíti az önkormányzat tulajdonában lévő, működő temető ingatlan-nyilvántartási adatait. Kimondja továbbá, hogy az önkormányzat a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről saját maga gondoskodik, temetőgondok alkalmazásával és saját hivatalának bevonásával

A 3. §-hoz

A temető létesítésére, lezárására, újra-használatbavételére vonatkozóan a felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit rendeli alkalmazni.

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

A köztemetőben rendelkezésre álló temetési helyeket sorolja fel, rendelkezik a sírhelyek, sírjelek méreteiről.

A tervezet a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1997. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti minimum időtartamban javasolja meghatározni.

A módosítás a rendelkezési jogért fizetendő díjak összegét nem érinti, a 2004. február 1-jétől érvényes díjak maradnak hatályban.

A 6. §-hoz

A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat illetően rögzíti, hogy ezekről az önkormányzat gondoskodik.

A 7. §-hoz

A tervezet a köztemetőben temetkezési szolgáltatásokat és a vállalkozásszerűen munkát végzőket a köztemető infrastrukturális létesítményeinek igénybevételéért díj fizetésére kötelezi

A 8. §-hoz

A temető üzemeltetése kapcsán meghatározza a temetési helyek feletti rendelkezési joggal rendelkezők által végezhető tevékenységeket, valamint a temetőben munkát végző vállalkozó tevékenységének végzésére vonatkozóan határoz meg előírásokat.

A 9. §-hoz

A temető rendjére vonatkozó szabályokat állapítja meg.

A 10. §-hoz

Szabálysértési és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.