Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete

A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 09. 30

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos

kötelező helyi közszolgáltatásról  szóló 11/2016. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:


1.§


A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2016. (VIII.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép.

„Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: ”


2. §


E rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.


Tengelic 2020. szeptember 29.                    Gáncs István                                               Tolnai Lászlóné

                    polgármester                                                     jegyzőKihirdetve: 2020. szeptember 30.


                                                              Tolnai Lászlóné

                                                                    jegyző

Mellékletek