Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006 (VIII.10..) önkormányzati rendelete

a település helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2006. 08. 10- 2016. 07. 19

Győrújfalu község Képviselő-testületének  10/2006.(VIII.10.) Ök. rendelete

a település helyi építési szabályzatáról szóló  9/2004.(VI.11.) ÖK. rendelet módosításáról


Győrújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról szóló 9/2004.(VI.11.) ÖK. rendelet (továbbiakban: ör.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.


1. § Az ör. 2.§-a az alábbiak szerint változik:


„2.§

A rendeletet

  • az SZ-J1/m jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (a továbbiakban: SZJ-1/m terv)-;
  • az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (a továbbiakban: SZ-J2 terv)-; című, Rp.I.-142-2  és 05044 munkaszámú tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt kell alkalmazni.”


2. § Az ör. 3.§-a az alábbiak szerint változik:


„/1/ A község területén meglévő és a tervezett belterületi határvonalat az SZ-J1/m és SZ-J2 tervek tartalmazzák.


/2/ Ahol az SZ-J1/m és SZ-J2 terv tervezett belterületi határvonal jellel belterületbe vonást jelöl, ott a megváltozott terület-felhasználásnak megfelelő telekalakítás és beépítés feltétele a belterület vonás.”


3. § Az ör. 4.§ /3/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/3/ Az eltérő területfelhasználási egységek határvonala és az övezeti határvonal az SZ-J1/m terven jelölttől az övezeti előírások paramétereinek betartása mellett 10-10 m mértékig elmozdíthatók.”


4. § Az ör. 5.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/1/ Ahol az SZ-J1/m terv irányadó telekhatár vonallal telekmegosztást jelöl, ott a telekmegosztás irányának meg kell egyezni az irányadó telekhatár vonal irányával.


Az ör. 5.§ /2/ a., bekezdése az alábbiak szerint változik:


/2/ A kedvező utcakép kialakulása, megtartása érdekében

a., Új terület-felhasználású vagy telekcsoport újraosztásával létrejövő lakóterületi telektömbökben egy telektömbön belül a telkek közül a legnagyobb és a legkisebb telekszélességek aránya nem lehet több 2,0- nél.


Az ör. 5.§ /3/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


/3/ Az SZ-J1/mterven az övezeti jelben „SZT” jellel jelölt telekméret az SZ-J1/m terv szerint kialakítható telekállapotot jelenti.

Az ör. 5.§ /4/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


/4/ A külön[1] rendeletben foglaltak szerinti telekalakítási terv készítési kötelezettségével érintett területeken, helyeken a telekalakítási tervben az SZ-J1/m terven rögzített keretek között a közlekedési területek helye, a telkek mérete pontosítható.


Az ör. 5.§ /5/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


/5/ Telekméret

a., A beépült, vagy kialakult telekosztású lakótömbben a kialakítható telek legkisebb átlagos szélességére vonatkozó, az SZ-J1/m terv övezeti előírásaiban szereplő előírást csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a telekalakítás érinti a kialakult telekszélesség megváltozását.

Amennyiben a kialakult telekszélesség eléri a beépíthető telek legkisebb átlagos szélességére előírt legkisebb mértékét, valamint a telket magába foglaló övezetre előírt kialakítható legkisebb telekmélység mind  a megmaradó, mind a telekmegosztás eredményeként létrejövő telek esetében teljesül, a telekmegosztás engedélyezhető.

b., …

c., A lakóterületen levő közterületekkel határolt telektömbök saroktelkei az SZ-J1/m terven jelölttől eltérő mérettel és módon is alakíthatóak az alábbiak szerint:

A telekalakítás eredményeként létrejövő és visszamaradó telek területe érje el az 550 m² területnagyságot akár csak a saroktelek, vagy a vele szomszédos telek telekalakításba való bevonásával is.”


5. § Az ör. 6.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/2/ Közterület bővítéssel érintett beépítetlen telek csak az SZ-J1/m terven jelölt telekalakítás végrehajtása után építhető be.”


6. § Az ör. 7.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/1/ Az építési hely határvonalait az SZ-J1/m terv vagy a helyi építési szabályzat tartalmazza.


Az ör. 7.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


/2/ Azokban az övezetekben, ahol az SZ-J1/m terv nem jelöl építési hely határvonalat, az épületek elhelyezésére szolgáló területet (építési hely) az övezetre vonatkozó elő-, oldal-, és hátsókerti méretek előírásai szerint kell meghatározni.


Az ör. 7.§ /6/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


/6/ Ahol az SZ-J1/m terv tervezett szabályozási vonalat jelöl az utcai kerítés a tervezett szabályozási vonalra, ahol az SZ-J1/m terv meglévő, megmaradó szabályozási vonalat jelöl az utcai kerítés erre a vonalra építhető. Az utcai kerítés legfeljebb 1,80 m magas, legalább 50%-ban áttört lehet.”


Az ör. 7.§ /7/ bekezdéssel egészül ki:


/7/ A település beépítésre szánt területén létesítmények elhelyezése során pinceszinti helység, helyiségcsoport nem helyezhető el.7. § Az ör. 11.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/1/ A közterületi zöldfelületeket az SZ-J1/m terven megjelölt funkciójukban megfelelően kell kialakítani és fenntartani.

A zöldfelületeken díszfákat és díszcserjéket kell ültetni, a burkolatlan felületeket füvesíteni kell. A zöldfelületek öntözhetőségét biztosítani kell.”


8. § Az ör. 16.§ /4/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/4/ Övezeti előírások

           Lf

Lf   O/30/50

    4,5/18/50/900

Lf   O/30/50

4,5 -/-/900

Az építési hely

Elhelyezkedése tömbönként

Az illeszkedés szabályai szerint

Oldalhatáron álló

Oldalhatáron álló

Beépíthetőség

Legnagyobb beépítettség (%)

Legkisebb zöldfelület (%)


30 %


50 %


30 %


50 %


30 %

50 %

Épület

Legnagyobb építménymagasság (m)

Az illeszkedés szabályai szerint


4,5 m


4,5 m

Telekalakítás

Szélesség (m)

Mélység (m)

Telekméret (m²)

Az illeszkedés szabályai szerint

18,0 m

50,0 m

900 m²

-

-

900 m²

Egyéb


Az illeszkedési szabályok alkalmazásánál az 5.§./2/ b., pontját és a 7.§./3/ bekezdés előírásait figyelembe kell venni.

Az illeszkedés szabályait ki kell terjeszteni az épületek tömegformálására és anyaghasználatára is.

Lf   O/30/50

    4,5/-/-/750

Lf   O/30/50

    4,5/18/-/720

Lf   O/30/50

4,5 /18/-/900


Az építési hely

Elhelyezkedése tömbönként

Az illeszkedés szabályai szerint

Oldalhatáron álló

Oldalhatáron álló


Beépíthetőség

Legnagyobb beépítettség (%)

Legkisebb zöldfelület (%)


30 %


50 %


30 %


50 %


30 %

50 %


Épület

Legnagyobb építménymagasság (m)


4,5 m


4,5 m


4,5 m


Telekalakítás

Szélesség (m)

Mélység (m)

Telekméret (m²)

-

-

750 m²

18,0 m

-

720 m²

18 m

-

900 m²


Egyéb
Lf   O/30/50

    4,518-/-/600

Lf   O/30/50

    4,5/14/-/700


Az építési hely

Elhelyezkedése tömbönként

Oldalhatáron álló

Oldalhatáron álló


Beépíthetőség

Legnagyobb beépítettség (%)

Legkisebb zöldfelület (%)


30 %


50 %


30 %


50 %


Épület

Legnagyobb építménymagasság (m)


4,5 m


4,5 m


Telekalakítás

Szélesség (m)

Mélység (m)

Telekméret (m²)

18,0 m

-

600 m²

14,0 m

-

700 m²


Egyéb


9. § Az ör. 17.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/2/ Övezeti előírások
Lke   O/30/50

    4,5/-/40/650

Lke   O/30/50

    4,5/20/40/800

Lke  O/30/50

4,5 /18/40/720

Az építési hely

Elhelyezkedése tömbönként

Oldalhatáron álló

Oldalhatáron álló

Oldalhatáron álló

Beépíthetőség

Legnagyobb beépítettség (%)

Legkisebb zöldfelület (%)


30 %


50 %


30 %


50 %


30 %

50 %

Épület

Legnagyobb építménymagasság (m)


4,5 m


4,5 m


4,5 m

Telekalakítás

Szélesség (m)

Mélység (m)

Telekméret (m²)

-

40,0 m

650 m²

20,0 m

40,0 m

800 m²

18,0 m

40,0 m

720 m²

EgyébLke 

Lke   O/30/50

    4,5/20/-/800

Lke  O/30/50

4,5/18/-/800

Az építési hely

Elhelyezkedése tömbönként

Az illeszkedés szabályai szerint

Oldalhatáron álló

Oldalhatáron álló

Beépíthetőség

Legnagyobb beépítettség (%)

Legkisebb zöldfelület (%)


30 %


50 %


30 %


50 %


30 %

50 %

Épület

Legnagyobb építménymagasság (m)


4,5 m


4,5 m


4,5 m

Telekalakítás

Szélesség (m)

Mélység (m)

Telekméret (m²)

Az illeszkedés szabályai szerint

20,0 m

-

800 m²

18,0 m

-

800 m²

EgyébLke1   O/30/50

    4,5/-/-/800

Lke2  O/30/50

4,5/20/40/800

Lke  O/30/50

4,5/-/-/800

Az építési hely

Elhelyezkedése tömbönként

Oldalhatáron álló

Oldalhatáron álló

Oldalhatáron álló

Beépíthetőség

Legnagyobb beépítettség (%)

Legkisebb zöldfelület (%)


30 %


50 %


30 %

50 %


30 %

50 %

Épület

Legnagyobb építménymagasság (m)


4,5 m


4,5 m


4,5 m

Telekalakítás

Szélesség (m)

Mélység (m)

Telekméret (m²)

-

-

800 m²

20,0 m

40,0 m

800 m²

-

-

800 m²

Egyéb


A telekalakítás feltétele a terület szennyeződésmen-tességének vizsgálata és bizonyítása

A beépítési oldal a DNy-i oldalhatár
10. § Az ör. 19.§ /5/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/5/ Az építési hely határai, ha az SZ-J1/m terv nem jelöliKialakult telekosztású, nagyrészt beépített tömbben

Beépítetlen, új telekalakítású tömbben


szabadonálló

oldalhatáron álló

szabadonálló

oldalhatáron álló

Előkert

kialakult

5,0 m

Oldalkert

3,0 m

6,0 m (4,5 m**)

3,0 m

6,0 m

Hátsókert

6,0 m (4,0 m*)

6,0 m (4,0 m *)


*amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb

** amnnyiben a telekszélesség 14,0 m-nél kisebb”


11. § Az ör. 24.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/2/ Közlekedési területek az SZ-J1/m és az SZ-J2 tervlapokon Köu jellel ellátott közúti területek.


Az ör. 24.§ /3/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


/3/ A közúti területek szabályozási szélességeit az SZ-J1/m és az Sz-J2 tervek tartalmazzák.

  • a tervezett, illetve módosított szabályozási szélességet számadat jelöli,
  • a meglévő, magmaradó szabályozási szélesség jele: „M”.”


12. § Az ör. 26.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/2/ Erdőterület a fölhivatali ingatlan-nyilvántartási térképen erdőként nyilvántartott, valamint az SZ-J1/m terveken akként jelölt terület.”


13. § Az ör. 27.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint változik:


„/1/ Vízgazdálkodási terület az SZ-J1/m és SZ-J2 terven V jellel jelölt terület.”


14. § Az ör. 31.§ az alábbiak szerint változik:


„Az SZ-J1/m terven az elővásárlási joggal terhelt terület határa jellel körülhatárolt telekre a szomszédos telken álló orvosi rendelő megközelíthetősége érdekében az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.”15. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a szabályozási  terv SZ-J1. lapja hatályon kívül helyeződnek. Ezzel egyidejűleg az SZ-J1/m tervlapja lép életbe.


(2) E rendelet rendelkezéseit csak a kihirdetés napját követően induló ügyekben kell alkalmazni.
Győrújfalu, 2006. augusztus 9.


Cserjés László                                                             Knipper Emilné

    polgármester                                                                  körjegyző
Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.
Győrújfalu, 2006.augusztus. 10.                                                          

                                                                                  Knipper Emilné

                                                                                       körjegyző[1]

85/2000.(XI.8) FVM rendelet