Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2017. 03. 01

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró „alapellátást végző orvos és védőnő, az „egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint „az egészségügyben működő szakmai kamarákról” szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:  1. § (1) Úrhida Község Önkormányzat a háziorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás körzete Úrhida Község közigazgatási területére terjed ki.


(2) Úrhida Község Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzete Úrhida Község közigazgatási területére terjed ki.


(3) Úrhida Község Önkormányzat a fogorvosi alapellátásról egy körzetben gondoskodik. A fogorvosi alapellátás körzete Úrhida Község közigazgatási területére terjed ki.


(4) Úrhida Község Önkormányzat a védőnői ellátásról egy körzetben gondoskodik. A védőnői ellátás körzete Úrhida Község közigazgatási területére terjed ki.


(5) Úrhida Község Önkormányzat a iskola-egészségügyi ellátásról egy körzetben gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete Úrhida Község közigazgatási területére terjed ki.  1. § (1) Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a felnőtt háziorvosi körzetekről szóló 25/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet.
            Bognár József                                                             dr. Boda Zsuzsanna

            polgármester                                                                           jegyző