Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Az idegenforgalmi adóról

2023.01.01.

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és a 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvényben és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ

Az adó mértéke

2. § Az adó mértéke 500 Ft.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.