C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2010. (V. 28.) ÖR.jének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Hatályos: 2010. 06. 01

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Általános indokolás

A rendelet módosítását az ambrózfalvi és a csanádalberti telephelyen nyújtott szociális szolgáltatások intézményi térítési díjából adható kedvezmények változása indokolja. A módosítással egyidejűleg a rendelet egységes szövege is megállapításra kerül.