Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások bérleti díjáról

Hatályos: 2012. 01. 01- 2023. 05. 26

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások bérleti díjáról1

2012.01.01.

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § . (1) Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő költségelven bérbe adott összkomfortos lakások:

a) Csákberény, Kossuth u. 11. szám alatt található, 293 hrsz-ú 98 m² alapterületű ingatlan,

b) Csákberény, Kossuth u. 9/3. szám alatt található, 292/2 hrsz-ú 46 m² alapterületű ingatlan,

c) Csákberény, Hősök tere 36. szám alatt található, 384 hrsz-ú 62 m²alapterületű ingatlan

bérleti díját 380.-Ft/m²/Hó összegben állapítja meg.

(2) Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő költségelven bérbe adott komfortos lakások:

a) Csákberény, Kossuth u. 9/2. szám alatt található, 292/2 hrsz-ú 78 m² alapterületű ingatlan,

b) Csákberény, Bajcsy Zs. u. 38. szám alatt található, 100 hrsz-ú 79 m² alapterületű

ingatlan
bérleti díját 330.-Ft/m²/hó összegben állapítja meg.

2. § . A havi lakbér bérleti díjának összegét a lakás teljes hasznos alapterületének figyelembe vételével kell megállapítani.

3. § . (1) Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. az önkormányzati lakások bérleti díjának meghatározásáról szóló 5/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet

1

Az önkormányzati rendeletet a Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 27. napjával.