Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2022. 02. 01

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról

2022.02.01.

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház, a Lengyel Laura Óvoda, az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait valamint az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház által biztosított gyermekek napközbeni ellátásainak intézményi térítési díjait az 1. melléklet tartalmazza.”

1/A. § A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás adott hónapra fizetendő személyi térítési díja, a napi személyi térítési díj és az igénybe vett ellátási napok szorzata.

1/B. § A gyermekétkeztetés és a bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás személyi térítési díját havonta utólag kell megfizetni.

2. § (1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet.

(3) A 27/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott térítési díjak összegét 2021. január 1. napjától Kell alkalmazni.

1. melléklet

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjak

1. a GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI:
1.1 Bölcsőde:

A

B

Bölcsődei étkezések

Díj

1

reggeli és tízórai

75-Ft

2

ebéd

295,-Ft

3

uzsonna

80,-Ft

4

négyszeri étkezés

450,-Ft

1.2. Óvoda:

A

B

Óvodai étkezések

Díj

1

tízórai

80,-Ft

2

ebéd

295,-Ft

3

uzsonna

80,-Ft

4

háromszori étkezés

455,-Ft

1.3. Általános Iskola:

A

B

Iskolai étkezések

Díj

1

tízórai

95,-Ft

2

ebéd

315,-Ft

3

uzsonna

95,-Ft

4

háromszori étkezés

505,-Ft

5

menza

315,-Ft

2. A bölcsődei ellátás keretében biztosított időszakos gyermekfelügyelet intézményi térítési díja:

1. A bölcsődei ellátás keretében biztosított időszakos gyermekfelügyelet 270 Ft/óra/fő

3. A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díja:

1. A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás 145 Ft/nap

4. A bölcsődei ellátás keretében biztosított játszócsoport intézményi térítési díja:

1. Játszócsoport 770 Ft/óra/fő