Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2023. 03. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

2023.03.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, 232. § (3) bekezdésében, 232/A. § (1) bekezdésében, 236. §-ában, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőire.

A közszolgálati tisztviselői illetménykiegészítés

2. § (1) A hivatal közszolgálati tisztviselői illetménykiegészítésének mértéke:

a) Felsőfokú iskolai végzettség esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a

b) Középfokú iskolai végzettség esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a

Illetményalap

2/A. §234 A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 60.000 forint.

Közszolgálati tisztviselői juttatások, támogatások

3. §5 (1) A közszolgálati tisztviselők részére az önkormányzat az alábbi juttatásokat állapítja meg:

a) illetményelőleg,

b) képzési, továbbképzési támogatás,

c) bankszámla hozzájárulás, melynek összege az éves költségvetési törvényben meghatározott havi összeg,

d)6 lakhatási támogatás.

(2) A juttatások és támogatások fedezetét a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése biztosítja.

(3) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait a jegyző a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában állapítja meg.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hangony Község Önkormányzata Képviselő – Testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló 15/2010. (XII. 29.) számú rendelete.

1

A bevezető a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2/A. §-t az 5/2019. (III.26.) önkormányzati rendelet iktatta be.

3

A 2/A. § 6/2020. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2/A. § a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.