Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről

Hatályos: 2023. 01. 01

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete

a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről

2023.01.01.

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva a közös fenntartású intézményben fizetendő élelmezés nyersanyagköltségeiről és a rezsiköltségről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya az önállóan működő és gazdálkodó Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda költségvetési szervre terjed ki.

2. § (1)1 A rendelet hatálya alá tartozó intézményben az alábbi nettó élelmezési nyersanyagköltségeket kell alkalmazni: Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda Tízórai: 166,- Ft/fő/nap Ebéd: 305,5,- Ft/fő/nap Uzsonna: 166,- Ft/fő/nap

(2)2 A rezsiköltség nettó 514,- Ft/adag.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt díjakat terheli a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó.

2/A. §3 (1) A térítési díj megfizetése a szolgáltatást igénybevevő gyermek esetében a szülőt/gondviselőt terheli abban az esetben, ha a szolgáltatás mellőzését időben nem jelzi a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda részére, és a szolgáltatás már nem lemondható.

(2) A térítési díj befizetése a számla kiállításától számított 8 napon belül történik.

(3) A térítési díj befizetése készpénz befizetéssel történik.

3. § (1) A rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 1/2012. (IV. 25.) együttes önkormányzati rendelete Zalacséb vonatkozásában hatályát veszti.

(2) A 11/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) A 16/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(4) A 15/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(5) A 7/2019. (VIII. 29. ) önkormányzati rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A 2. § (1) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2/A. §-t a Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.