Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 06. 28 - 2013. 06. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdés és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek felhatalmazása alapján a települési hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002. (IV. 12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.1.§ A Rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki


Gazdálkodó szervezeteknél az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtését az alábbi szabványos edényekben kell végezni.

Edényméret

(liter)

80 l

110 l

120 l

240 l

770 l

1100 l

5 m3
2.§ Záró rendelkezések

  1. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 5.§ (4) bekezdése, valamint 18.§-a hatályát veszti.
  3. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                   Ruzsics Ferenc                                             Dr. Horváth Teréz

                                    polgármester                                                        jegyző