Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének18/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 29 - 2017. 11. 30

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló

13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításárólSorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1.§                    Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§        E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

         Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 28. napján kihirdetésre került.
         Dr. Varga Krisztina

                                        jegyző