Kötegyán község képviselő testületének 4/2018 (III.29.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 30 - 2018. 03. 31

Kötegyán Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének

4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete


Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló12/2014. (XI. 27.)

önkormányzati rendelet módosításárólKötegyán Község Önkormányzata Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. § A rendelet 41. § (1) bekezdésben foglalt  Ügyrendi- Közrendvédelmi és Humánpolitikai  /9 fő/;szövegrész helyébe azÜgyrendi- Közrendvédelmi és Humánpolitikai  /8 fő/;szövegrész lép.


2. § A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. § Ezen rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba.                  Nemes János                                                                Szokai Dániel

                  polgármester                                                                     jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. március 29. napján kihirdettem.


Kötegyán, 2018. március 29.


      Szokai Dániel

                                                                                                  jegyző


                      


Mellékletek