Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2014. 08. 01- 2017. 10. 31

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2014.08.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt legalább a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.

2. § Ez a rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba.