GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 3/2011. (III. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 03. 26 - 2014. 03. 25

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1. §         Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„III. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közfeladatát, szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § alapján 2014. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg:


Sz

Megnevezés

szakfeladat kód

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

2

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenységek

011140

3

Adó,vám és jövedéki igazgatás

011220

4

Köztemető fenntartás és működtetés

013320

5

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

6

Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016010

7

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016020

8

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

016080

9

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041231

10

Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás

041232

11

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

12

Országos közfoglalkoztatási program

041236

13

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

14

Állat-egészségügy

042180

15

Út, autópálya építés

045120

16

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045160

17

Nem veszélyes/település/hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

051030

18

Közvilágítás

064010

19

Zöldterület kezelés

066010

20

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

21

Háziorvosi alapellátás

072111

22

Fogorvosi alapellátás

072311

23

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

24

Ifjúság egészségügyi gondozás

074032

25

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység

081041

26

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

086090

27

Óvodai intézményi étkeztetés

096010

28

Iskolai intézményi étkeztetés

096020

29

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,támogatások

101150

30

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

104060

31

Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások

106020

32

Szociális étkeztetés

107051

33

Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások

107060
2. §    (1)      Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásában 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

 (2)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.