Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete

a településképet meghatározó ingatlanok homlokzati felújításához nyújtható önkormányzati támogatásról

Hatályos: 2014. 04. 23- 2015. 02. 27

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§ Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településképének megőrzése, javítása céljából, Balatonfűzfő város közigazgatási területérén lévő valamennyi, a közterületekről látható homlokzattal rendelkező ház homlokzatának és tetőhéjazatának felújításához a tulajdonosa vagy használója részére támogatást biztosít.


2.§ Az 1.§-ban meghatározott támogatást igénybe veheti:

a) magánszemély,

b) legalább négy lakóingatlant magába foglaló társasházak lakóközössége,

c) vállalkozás, amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, és vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét,

d) közhasznú feladatokat ellátó szervezet,

e) intézmény,

f) civil szervezet vagy

g) egyház.


3.§ Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.


4.§ A polgármester a támogatás felhasználására 2014. évben először május 7. napja 12.00 óra benyújtási határidővel, a következő években a város éves költségvetésének elfogadását követő 15 napon belül, 15 napos benyújtási határidővel a rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalommal pályázati felhívást tesz közzé.


5.§ A pályázatokat a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal és a Városi Főépítész előkészítése alapján a Képviselő testületet bírálja el.


6.§ Ez a rendelet 2014. április 23. napján lép hatályba.


Balatonfűzfő, 2014. április 15.Marton Béla                                                                          Dr. Takács László

polgármester                                                                                     jegyzőKihirdetve: Balatonfűzfő, 2014. április 22.Dr. Takács László

jegyző

Mellékletek