Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2014. 10. 02- 2019. 12. 31

Csögle, 2014. szeptember 15.


                      Osváth Károly Tamás                                       Kissné Kiss Zsuzsanna

                             polgármester                                                            jegyző

                                                                                                    címzetes főjegyző


Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csögle, 2014. október 1.

http://www.szentkiralyszabadja.hu/images/trt_dekor.gif

Kissné Kiss Zsuzsanna

jegyző

címzetes főjegyző

Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időtartamra magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

2. § (1) Az adó éves mértéke 10.000 ft/év adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként.

      (2) Évi 7.000 ft/év összegű adókedvezmény illeti meg a kommunális adó fizetési kötelezettség alól azt a magánszemélyt, aki az adott ingatlan vonatkozásában állandó lakosként lakóhellyel rendelkezik Csögle községben.

      (3) Mentes az adó alól a 800 m2-t meg nem haladó belterületi beépítetlen lakótelek.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Csögle Község Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/1995 (XII.13.) ÖR. számú rendelete.

Csögle, 2014. szeptember 15.


                      Osváth Károly Tamás                                       Kissné Kiss Zsuzsanna

                             polgármester                                                            jegyző

                                                                                                    címzetes főjegyző


Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csögle, 2014. október 1.


Kissné Kiss Zsuzsanna

jegyző

címzetes főjegyző