Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 7/2014 (XII.15..) önkormányzati rendelete

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 15- 2014. 12. 15

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

7/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

szervezeti és működési szabályzatáról szóló

7/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének

módosításáról

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Oroszló Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1) Az R. 36.§ (1) bekezdése első fordulatában „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (továbbiakban: Ötv) 19. § - 21. §” szövegrész hatályát veszti, helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ határozza meg.” szövegrész lép.

(2) Az R. 36.§ (1) bekezdése második fordulata hatályát veszti.

(3) Az R. 36.§ (2) bekezdésében az „Ötv. 19.§ (2) bekezdés a) pontjában” szövegrész hatályát veszti, helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§-ában” szövegrész lép.

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                                                                


Molnár Gábor                                                                                      Dr. Sitkei Lukács

Polgármester                                                                                                 jegyző