Felsőgagy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete

a 2/2014.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 26- 2021. 03. 22

Felsőgagy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§., 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1). pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a

1.§.

A 2/2014.(I.25.) önkormányzati rendelet 6.§.-a az alábbiakkal egészül ki:

6.§ (1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére és tárolására a saját tulajdonában lévő és a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos 60 l illetve 120 l űrtartalmú gyűjtőedényt köteles használni.


2.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.K.m.f.

                                                                                              Mitró János jegyző megbízásából:Bogoly János                                                                                    Varga- Jancsó Réka

polgármester                                                                                    aljegyző