Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2014. 12. 16
Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Végső előterjesztői indokolás
Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
A Szervezeti és Működési Szabályzatban nevesített fórum összehívására, levezetésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése, ezáltal a rugalmasabb eljárásrend, adminisztratív terhek csökkentése biztosítható.
A fórumra vonatkozóan a következő szabályok alkalmazása javasolt:
A lakossági fórum előkészítése, összehívása, vezetése a polgármester feladata.
A lakossági fórum helyét, időpontját, témáját a fórum előtt legalább 5 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A fórumon elhangzottakról hangfelvételt kell készíteni, melyről a jegyző feljegyzést készíthet.
Az 1. § tartalmazza a lakossági fórum összehívására, levezetésre vonatkozó szabályokat.
A 2. § az átmeneti rendelkezést tartalmazza, mely a módosítást, annak hatálybalépését követően a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni rendeli.
A 3. § rendelkezik a rendelet hatálybalépéséről.