GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (V. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 3/2011. (III. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 05. 14 - 2014. 11. 18

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1. §         Hatályát veszti Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. pontjának 2., 29. és 33. pontja.


2. §    (1)      Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.