Kötegyán község képviselő testületének 1/2017 (I.27.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjának mértékéről szóló 13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 01 - 2021. 03. 18

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjának mértékéről szóló 13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításárólKötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjának mértékéről szóló 13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A rendelet 2. §  a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„a.) a képviselők tiszteletdíja (alapdíj) havi bruttó                                 33.500.- Ft.2. §


A rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.


               Nemes János                                                           Szokai Dániel

               polgármester                                                                  jegyző     
Záradék:


A rendelet kihirdetésre került: 2017. január 27. napján.


                                                                                             

Szokai Dániel

                                                                                                      jegyző