Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 01 - 2015. 09. 01

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.09.01.

szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzat székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság út 36.

2. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 2. napjával.