Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 01. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.01.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„d) játszóteret, parkot, ligetet, vagy egyéb zöldterületet rendeltetésétől eltérő módon vagy célra használ,”

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

„d) ebet nem az erre táblával kijelölt helyen futtat.”

2. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.