Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 12. 31

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2015.(IV.3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.12.31.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontja szerinti feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adóról a következőket rendeli el.

Általános rendelkezés

1. § Az önkormányzat illetékességi területén a helyi adók rendszerét az alábbi adónemek alkotják:

(1) telekadó,

(2) idegenforgalmi adó,

(3) magánszemély kommunális adója,

(4) helyi iparűzési adó.

I.

Telekadó

Az adó alapja

2. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

3. § Az adó évi mértéke 25 Ft/m2.

Mentesség

4. §1

II.

Idegenforgalmi adó

Az adó alapja

5. § A megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

6. § Az adó mértéke 150 Ft/ fő/ vendégéjszaka.

Mentesség

7. §2

III.

Magánszemélyek kommunális adója

Az adó mértéke

8. §3 Az adó mértéke adótárgyanként 20.000 Ft/év.

Mentesség

9. §4

IV.

Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

10. § (1)5 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2 %.

(2)6

V.

Bevallás alóli mentesség

11. §7

VI.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelt hatályba lépésével hatályát veszti a helyi adókról szóló 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

1

A 4. §-t a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 7. §-t a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 9. § a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. §-t a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 10. § (2) bekezdését a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 11. §-t a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.