Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2016. (VII.6.) önkormányzati Rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi szabályairól szóló 1/2016 (II.15.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 06- 2016. 07. 06

1.§

(1) A R. 4. §. 2. és 10. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(2) bekezdésének   2. számú melléklete helyébe, e rendelet   2.  számú –
(10) bekezdésének  10. számú melléklete helyébe, e rendelet 10.  számú –
melléklete lép.

(2) A R. egyéb rendelkezései változatlan tartalommal vannak hatályban.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mártély, 2016. július 06.

                                   Borsos József                                               Dr. Korsós Ágnes

                                     polgármester                                                címzetes főjegyző


Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2016. július 6.


Dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző